Pravidlá

Objasnenie kriketu

Pravidlá a popis hry
Základy

Kriket je základom ostatných moderných páklovacích športových hier. Už v roku 1727 mal stanovené pevné pravidlá a v roku 1728 sa zakladali kriketové kluby a konali prvé zápasy. Je to tímový šport, kde hrajú dva tímy s jedenástimi hráčmi. Bežný kriketový zápas môže trvať jedno odpoludnie, alebo aj pár dní. Základy kriketu sú podobné baseballu, hoci hra a pravidlá sú veľmi odlišné. Tímy pálkujú (bat) v za sebou nasledujúcich smenách (innings) a pokúšajú sa skórovať prebehy (runs) , kým súper je v poli a snaží sa čo najskôr ukončiť innings pálkujúceho tímu. Keď oba tímy ukončia rovnaký počet innings (jeden alebo dva, závisí to od podmienok dohodnutých pred zápasom), vyhráva tím s väčším počtom runs.

 

Vystroj

 

Kriketová loptička

Je to zošitá tvrdá korková loptička pokrytá kožou, podobná bejzbalovej (v tvrdosti a veľkosti), ale koža je tenšia a pozostáva z dvoch pologúľ, nie ako tenisová. Šev pripomína rovník a zošívanie jemne vystupuje. Obvod loptičky je od 224 do 229 milimetrov a loptička váži 156 až 163 gramov. Loptičky sa farbia tradične na červeno, šev zostáva biely. V súčasnosti sa používajú aj biele loptičky kvôli lepšej viditeľnosti pri hre za umelého osvetlenia.

Kriketová pálka

Čepeľ je vyrobená z vŕby, na jednej strane je rovná, na druhej zosilnená a je napojená na pevnú rukoväť. Čepeľ má maximálnu šírku 108 milimetrov a celá pálka má maximálnu dĺžku 965 mm.

Wickets

Na ihrisku sú dva. Je to vlastne drevená konštrukcia pozostávajúca z troch kolov (stumps), na ktorých vrchu je dvojica priečnych kolíkov (bails). Stumps a bails sú popísané nižšie.

Stumps

Sú to vlastne tri drevené koly s priemerom 25 mm a výškou 813 mm. Na jednom konci sú zašpicatené a týmto koncom sú zabité do zeme v rade tak, aby medzera medzi vonkajšími koncami bola 228 mm. To znamená, že sú dostatočne blízko, aby zabránili prejdeniu loptičky cez ne.

Bails

Sú to dva drevené kolíky položené na stumps.

Obr.1 Kompletný wicket vyzerá takto:

Ochranný výstroj

Chrániče, rukavice, prilba a pod. Používajú sa na ochranu pálkara, keď ho zasiahne loptička.

Obuv

Kožená, obyčajne s klincovou podrážkou na zvýšenie stability na tráve.

Odev

Dlhé nohavice, košeľa s dlhými alebo krátkymi rukávmi v závislosti od počasia, v chladnom počasí vlnená vesta alebo sveter. Pre zápasy, ktoré sa hrajú červenou loptičkou, musí byť oblečenie biele. Pri hre s bielou loptičkou sa hráči obliekajú do dresov v tímových farbách. Je tu možnosť nasadiť si klobúk alebo čiapku ako ochranu proti slnku. Neexistujú žiadne predpisy týkajúce sa identifikačných značiek alebo čísiel na oblečení.

 

Ihrisko

Kriketové ihrisko je rovné trávnaté, zhruba elipsovitého tvaru s veľkosťou od 90 do 150 m a je ohraničené pomedznou čiarou (boundary), obyčajne lanom. Nie je presne stanovený tvar ani veľkosť cricketového ihriska, ale veľké výchylky alebo malé excentricity elipsy sú nevhodné. Uprostred ihriska, obyčajne súbežne s dlhšou osou elipsy, je tzv. stred ihriska (pitch). Je to starostlivo pripravený obdĺžnik na krátko pokosenej a povalcovanej tráve, pod ktorou je dobre zhutnená zem. Označený je bielymi čiarami, ktoré sa volajú creases a vyzerajú takto:

 

Hra

Poradie, v akom pôjdu tímy pálkovať sa určí hodením mince (toss). Kapitán tímu, ktorý vyhral los sa môže rozhodnúť pre pálkovanie alebo hru v poli. Všetci jedenásti hráči tímu, ktorí sú v poli idú, na ihrisko. Z tímu, ktorý ide pálkovať, idú na ihrisko dvaja. Ostatní z pálkujúceho tímu sú mimo ihriska a čakajú, kým príde na nich rad. Každý pálkar (batsman) má oblečenú ochrannú výstroj a v ruke má pálku (bat).
Hra postupuje hádzaním loptičiek (bowling of balls). Tím, ktorý je v poli, sa rozmiestni po ihrisku tak, aby čo najefektívnejšie bránil súperovi skórovať runs, alebo vyautovalo súpera. Jeden z tímu v poli je nadhadzovač (bowler). Má loptičku a stojí za jedným wicketom (mimo územia nazývaného pitch). Ďalší z jeho spoluhráčov je tzv. sttrážca wicketu (wicket-keeper), ktorý má rukavice prispôsobené na chytanie loptičiek a chrániče na ochranu nôh. Je v drepe na druhej strane za druhým wicketom. Ostatní spoluhráči nemajú žiadnu špeciálnu výstroj; rukavice na chytanie loptičky nie sú povolené nikomu inému okrem wicket-keepera. Jeden batsman stojí za popping crease, blízko wicketu. Batsman, ktorý je ďalej od bowlera sa nazýva striker a ten druhý je potom non-striker. Striker stojí pred svojím wicketom na alebo blízko popping crease v postoji pripravenom na pálkovanie (batting). Pre pravorukého batsmana, stopy vyzerajú takto:

 

Skórovanie runs

Hocikedy keď batsman zasiahne loptičku počas delivery, môže skórovať runs. Jeden run je skórovaný, ak batsmani prebehnú medzi popping creases tak, že prekročia myslený stred medzi nimi. Keď obaja dosiahnu opačnú crease tak potom je jeden run skórovaný. Samozrejme, že ihneď sa môžu otočiť a skórovať ďalší run. Tím v poli sa snaží zabrániť skórovaniu tým, že sa snaží vyautovať jedného s batsmana spôsobom run out. Je to možné vtedy, keď sa batsmani pokúšajú skórovať runs a ktorýkoľvek hráč v poli trafí loptičkou wicket tak, že odstráni jeden alebo oba bails, kým žiadny batsman nie je za popping crease wicketu. Potom je ten bližší batsman run out. Všeobecne, by mal mať batsman časť tela alebo pálku (musí ju však držať) na zemi za crease (nestačí na nej).
Batsman pri behu drží pálku a pritom ako sa otáča na ďalší run, musí sa dotknúť zeme za crease svojou pálkou. Batsman nemusí utekať, ak si myslí, že to nie je bezpečné a je celkom bežné, že po zasiahnutí loptičky sa rozhodne nebežať.
Ak batsmani skórujú jeden alebo tri runs (alebo päť, čo je zriedkavé, ale možné), potom si logicky vymenia konce a ich úlohy strikera / non-strikera sú pri ďalšej loptičke opačné (za predpokladu, že práve ukončená loptička nebola posledná v overi). Okrem tohto spôsobu skórovania existujú aj iné, a to, ak batsman zasiahne loptičku tak, že loptička dosiahne boundary, potom batsman skóruje 4 runs a nemusí ani utekať. Ak batsman zasiahne loptičku tak, že preletí ponad boundary bez toho, aby sa dotkla ihriska, tak batsman skóruje 6 runs.
Ak je skórovaných 4 alebo 6 runs takýmto spôsobom, potom je loptička ukončená a batsmani nemôžu byť run out. Ak by divák vstúpil na ihrisko a dotkol sa loptičky, považuje sa to, ako keby loptička dosiahla boundary. Ak hráč v poli drží loptičku a dostane sa s ňou na, alebo za boundary tak sú skórované 4 runs. Ak hráč v poli chytá loptičku vo vzduchu a ak sa pri chytení alebo bezprostredne potom dotkne alebo prekročí boundary, potom je skórovaných 6 runs. Batsmani obyčajne prestávajú bežať vtedy, keď sa loptička vracia späť na pitch. Ak žiadny s hráčov v poli ju tam nechytí a loptička ide opäť von z poľa, tak batsmani môžu pokračovať v skórovaní runs. Takéto runs sa nazývajú tzv prehody (overthrows). Ak sa loptička pri overthrows dostane za boundary, potom sú skórované ďalšie 4 runs a pripočítajú sa k už skórovaným runs pred overthrows.
Runs skórované batsmanom, vrátane všetkých overthrows sa pripisujú batsmanovi ako skóre. Počet runs skórovaných batsmanom je dôležité štatistické číslo.
Ak sa pri pokuse o viacnásobný počet runs sa batsman nedotkne zeme za popping crease, keď sa otáča skórovať ďalší runs, rozhodca na tomto konci signalizuje one short, čo znamená, že počet runs bude redukovaný o 1 run.

 

Spôsoby vyradenia

Tu je všetkých desať rôznych spôsobov vyradenia batsmana. Ale najskôr zopár nevyhnutných definícií: Wicket je porušený resp. zlomený (broken) vtedy, ak sú jeden alebo obe bails odstránené a spadnuté na zem. Ak bails boli počas hry odstránené z iného dôvodu a loptička je stále v hre, potom wicket musí byť porušený vytiahnutím jedného stump zo zeme. Ak je nutné porušiť wicket takto, potom vytiahnutie sa musí urobiť tak, že loptička je v kontakte so stump. Ihrisko je imaginárne rozdelené na dve polovice myslenou čiarou, ktorá prechádza pozdĺžne stredom pitch. Tá polovica, ktorá je pred strikerom sa nazýva off side, polovica za strikerom leg side, alebo niekedy aj on side. Ak sa na to pozrieme s pohľadu bowlera pozerajúceho sa na wicket pravorukého strikera, potom off side je na ľavej strane a leg side na pravej (samozrejme opačne to je pri ľavorukom strikerovi). Takisto wicket má pomenované svoje stumps podľa tohoto, a teda poznáme off stump, middle stump a leg stump. Keď je batsman vyradený, nezáleží ako metódou, hovoríme, že jeho wicket padol (fall) a tím v poli zobral wicket (take a wicket).
A teraz spôsoby vyradenia:

Caught(chytený)
Ak hráč v poli chytí batsmanov úder pálkou vo vzduchu. Ale akonáhle sa hráč v poli chytajúci alebo držiaci loptičku dotkne alebo prekročí boundary, tak potom batsman nie je vyradený a skóruje šesť runs.

Bowled
Ak batsman minie loptičku a tá poruší wicket priamo z bowlerovho nadhodu. Je jedno, či batsman je alebo nie je za svojou popping crease. Batsman je tiež vyautovaný, ak loptička poruší wicket po odrazení od pálky alebo časti tela. Bowler nie je vyradený vtedy ak wicket zostane neporušený.

Leg Before Wicket -LBW (noha pred wicketom)
Ak batsman minie loptičku svoju pálkou, ale zabráni svojim telom, aby zasiahla wicket a splnia sa aj ďalšie podmienky popísané ďalej. Rozhodca musí pri takejto udalosti rozhodnúť, ale urobí tak iba vtedy, ak ho tím v poli vyzve (appeal) na rozhodnutie. Obyčajne ho vyzve otázkou "How is that ?" (alebo "Howzat ?"), a to s nadšením a dosť hlasno. Ak loptička skočí mimo imaginárnej dráhy vytvorenej na pitch od vonkajšieho konca leg stump potom batsman nemôže byť vyradený spôsobom LBW, a je jedno či by loptička mohla zasiahnuť stumps. Ak sa batsman pokúša zahrať loptičku pálkou (a minie ju), môže byť vyautovaný LBW, iba ak loptička zasiahne batsmana v imaginárnej dráhe medzi vonkajšími koncami leg a off stumps. Ak sa batsman nepokúša hrať loptičku pálkou, môže byť vyradený LBW bez splnenia tejto podmienky v prípade, že rozhodca je presvedčený, že loptička by zasiahla wicket. Ak sa loptička dotkne pálky predtým ako zasiahne telo batsmana, potom batsman nemôže byť vyradený LBW.

Stumped
Ak batsman minie loptičku v snahe zahrať a pritom sa dostane mimo svoj crease, potom je vyradený spôsobom stumped, ak wicket-keeper chytí loptičku a poruší wicket predtým než sa batsman stačí vrátiť časťou tela alebo pálkou na svoj crease.

Run out
Ak batsman pri pokuse skórovať run, alebo ak si to rozmyslí a vracia sa späť na svoj crease a hráč v poli poruší jeho wicket kým je batsman mimo svojej crease. Hráč v poli môže porušiť wicket jednak rukou, v ktorej drží loptičku, alebo priamo loptičkou. Je tiež možné vyradiť non-strikera tak, že striker odrazí loptičkou priamo k wicketu non-strikera a od bowlera sa loptička odrazí priamo na wicket non-strikera pokým je tento mimo svojho crease. Ak by loptička po údere strikera priamo bez dotyku súpera porušila wicket non-strikera, potom non-striker nie je vyradený. Ak non-striker opustí svoj crease ( pri príprave na beh), kým sa bowler rozbieha, môže ho bowler vyradiť spôsobom run out bez toho, aby loptičku hodil. Batsmani nemôžu byť vyradený týmto spôsobom, pokým je loptička mŕtva t.z., že ak chcú, môžu sa medzi jednotlivými deliveries zhovárať v strede pitch.

Hit wicket (zhodiť si wicket)
Ak sa pri pokuse zasiahnuť loptičku alebo pri rozbehu na prvý run batsman dotkne wicketu, a tým ho poruší. To platí i pre dotyk pálkou alebo inými časťami výstroja vrátane prilby či okuliarov.

Handle The Ball (kontakt loptičky s rukou)
Ak sa batsman dotkne loptičky rukou, v ktorej nedrží pálku bez dovolenia tímu v poli. Výnimkou je dotyk rukou pri nadhode alebo pri inej neúmyselnej akcii.

Obstructing The Field (nedovolené bránenie)
Ak batsman úmyselne zabraňuje snahe hráčov v poli chytiť loptičku alebo vykonať run out. Samozrejme, okrem prebehov medzi wicketmi, keď hráčom v poli zavadzia pri hádzaní loptičky na wicket, avšak nie keď sa úmyselne pokúša dostať loptičku čo najďalej.

Hit The Ball Twice ( zasiahnutie loptičky dvakrát
Ak batsman zasiahne loptičku a hneď potom ju úmyselne zasiahne ešte raz kvôli inému dôvodu, než je brániť svoj wicket pred porušením. Ak sa loptička gúľa alebo poskakuje blízko stumps, môže ju batsman odkopnúť, aby nebol bowled, ale nemôže skórovať žiadny run.

Timed Out (meškanie resp. nedostavenie na hru)
Ak sa nový batsman nedostaví na ihrisko do dvoch minút potom ako padol predchádzajúci wicket.
Tieto spôsoby vyradenia sú uvedené v poradí, v akom sa najčastejšie vyskytujú. Prvých päť spôsobov je bežných, posledných päť je zriedkavých. Posledné tri spôsoby sa takmer ani nevyskytujú.
Ak je batsman vyradený spôsobom caught, bowled, LBW, stumped alebo hit wicket, potom si bowler pripisuje, že zobral wicket (take a wicket). Žiadny hráč si nepripisuje, že zobral wicket pri iných spôsoboch vyradenia než sú tieto.

 

Rozhodovanie

Hru rozhodujú dvaja rozhodci (umpires), ktorí rozhodujú na ihrisku a ich slovo je absolútne konečné. Jeden rozhodca stojí za non-strikerovým wicketom a je pripravený rozhodovať o LBW a iných požadovaných okolnostiach. Druhý rozhodca stojí na čiare, ktorá je vlastne predĺžená čiara strikerovej popping crease asi 20 metrov stranou (obyčajne na leg side, ale nie vždy) a je pripravený rozhodovať o vyradený batsmanov spôsobmi stumping a run out na tejto strane. Rozhodcovia zastávajú na svojich stranách pitch, ale samozrejme si menia úlohy každý over. Ak to technika pre ten ktorý zápas dovoľuje, potom sa niekedy používa aj tretí rozhodca. Sedí mimo ihriska pri monitore s možnosťou televízneho záznamu. Ak si ihriskový rozhodca nie je istý rozhodnutím o vyradení run out alebo stumping, môže dať signál tretiemu rozhodcovi na využitie televízneho záznamu. Tretí rozhodca si potom prezrie záznam, ak je to nutné i spomalený, a buď rozhodne alebo nevie ani on rozhodnúť. Potom jedno s týchto rozhodnutí oznámi ihriskovému rozhodcovi, ktorý musí toto rozhodnutie akceptovať. Ak zariadenie na záznam nefunguje, potom tretí rozhodca dá signál, že nemá žiadne rozhodnutie (no decision). Televízny záznam nemôže byť využitý pre žiadne iné rozhodnutie okrem run out alebo stumping. Ak sú pochybnosti o rozhodnutí rozhodcu musí rozhodnúť v prospech batsmana.
Ak sa loptička dotkne rozhodcu, je stále v hre. Ak uviazne v oblečení rozhodcu,potom je považovaná za mŕtvu. Hra je tiež riadená zápasovým rozhodcom (match referee), ktorý sleduje hru mimo ihriska. Nerozhoduje priamo hru, ale určuje pokuty za porušovanie rôznych pravidiel a za nešportové chovanie. U profesionálov sú tieto pokuty peňažné. Dohadovanie, resp. hádanie s rozhodcom o verdiktoch sa jednoducho netoleruje. Okrem slušnej otázky na rozhodcu sú všetky iné námietky neakceptovateľné a môžu vyústiť do pokuty od rozhodcu. Za najnešportovejšie správanie v kriketovom zápase sú považované drzé gestá na súpera alebo hádzanie loptičky na zem od hnevu. Takéto neslušné správanie môže spôsobiť vysoké pokuty a možné vylúčenie zo zápasu, resp. zápasov. Pokuty za fyzické priestupky môžu byť vyriešené na ihrisku, ale môžu mať za následok až doživotné zastavenie činnosti.

 

Extras

Extras sú runs skórované iným spôsobom ako je zásah batsmana pálkou. Extras nie sú pripisované na konto runs batsmana, ale sa značia zvlášť. Celkový počet runs pre tím v jeho innings je súčet individuálnych runs všetkých batsmanov a všetkých extras. Existujú štyri typy extras: no ball, wide, bye a leg bye. Bowler môže hádzať loptičku tak, že časť jeho prednej nohy je za popping crease. Ak prekročí túto značku, považuje sa to za no ball. Rozhodca na tomto konci oznámi "no ball" bezprostredne a nahlas. Batsman môže z tejto loptičky skórovať runs ako obyčajne a nemôže byť vyradený nijak ináč než run out, handle the bal, hit the ball twice alebo obstructing the field. Ak batsman neskóruje žiadny run aj tak, je prirátaný jeden run pálkujúcemu tímu. Taktiež musí bowler hádzať extra loptičku v tomto over aby kompenzoval "no ball". No ball je taktiež zvolaný, ak žiadna časť bowlerovej nohy nie je v oblasti creases. Ak bowler hodí loptičku ďaleko na stranu od wicketu alebo nad hlavu batsmana tak, že nie je možné z nej skórovať, potom rozhodca signalizuje tzv.širokú loptičku (wide). Opäť sa pripočíta jeden run pálkujúcemu tímu a bowler musí nadhod opakovať.
Ak striker minie loptičku a wicket keeper ju nechytí, potom batsman môže skórovať runs. Tieto runs sú nazývané byes a tiež sa rátajú ako extras. Ak striker pokúšajúci sa zasiahnuť loptičku ju odrazí časťou svojho tela, potom môže tiež skórovať runs. Takéto runs sú nazývané leg byes. Ak by sa striker nepokúsil hrať loptičku, potom nemôžeme uvažovať o leg byes. Rozhodca (ak si myslí, že batsman sa nepokúsil o úder) rozhodne, že loptička je mŕtva, ak by videl, že batsman sa pokúša skórovať run. Batsmani môžu byť vyradení run out pri pokusoch o runs pri byes a leg byes. Ak loptička dosiahne boundary z leg bye alebo bye potom štyri byes (obyčajné alebo leg) sú skórované.

 

Spôsob bowlingu

Spôsob bowlingu sám o sebe je podriadený viacerými pravidlám. Bowlerova ruka musí byť vystretá, keď je loptička hodená (teda nie je povolené klasické hádzanie). Loptička musí byť hodená (bowled) vrchom a nie spodkom. Rozdiel medzi bowlingom a hádzaním: keď klasicky hádžete loptičku, využívate energiu lakťa. Ak však máte ruku vystretú a všetka energia potrebná na hod je vlastne daná rotáciou celej ruky okolo ramena s možnosťou malého pohybu zápästia, potom ide o bowling.
Pre pravorukého bowlera je postup bowlingu nasledovný: po rozbehu ide pravá noha na zem priehlavkom smerom k batsmanovi. Pravá ruka je vystretá dozadu, potom prichádza ľavá noha na zem na popping crease a točivý moment nesie bowlera vpred - teraz má batsmana vlastne po ľavej ruke. Ako sa váha prenáša na ľavú nohu, pravá ruka ide cez rameno vertikálnym oblúkom hore. Loptička opúšťa ruku tesne pred dosiahnutím vrcholu oblúka a následne ruka klesá dolu a rameno ide dopredu.
Nie je nevyhnutné, aby loptička skočila pred batsmanom. Obyčajne sa tak robí, pretože je oveľa ťažšie loptičku po odskoku zasiahnuť. Hodená loptička, ktorá neskočí, čiže tzv. full toss sa oveľa ľahšie zasiahne a je hodená viac-menej náhodne. Full toss hodený nad pásom batsmana je považovaný za no ball a rozhodca ho môže považovať za úmysel a dať bowlerovi oficiálne varovanie. Varovanie môže tiež dať ak je presvedčený, že bowler hádže na batsmanovo telo v snahe zraniť ho. Po dvoch varovaniach je bowler odvolaný z nadhadzovania do konca innings. Ak je porušené hocijaké pravidlo týkajúce sa bowlingového procesu, výsledkom je no ball.
Bowleri majú dovolené leštiť loptičku trením o oblečenie (obyčajne o nohavice) a používať na to sliny alebo pot. Akákoľvek iná látka je nelegálna, ako i trenie loptičky o zem. Obyčajne jedna strana loptičky je jemne vyleštená, kým druhá zodratá. Týmto môže bowler docieliť rotáciu, čiže otáčanie loptičky vo vzduchu (swing). Tiež je nelegálne zdrsňovať povrch všetkými ostatnými možnými spôsobmi, vrátane používania nechtov a porušovania švu. Bowler, ktorý takto robí, je okamžite odvolaný z nadhadzovania až do konca innings. Bowler môže hádzať loptičku z oboch strán wicketu, ale musí o tom (že chce zmeniť stranu) informovať rozhodcu. Hádzanie rukou, ktorá je bližšie k wicketu sa nazýva over the wicket (ponad wicket) a je najpoužívanejšia. Hádzanie z opačnej strany sa potom nazýva around the wicket (okolo wicketu). Bowler môže prerušiť svoj rozbeh alebo nehodiť loptičku, ak s akéhokoľvek dôvodu stratí koordináciu pohybov. Rozhodca signalizuje mŕtvu loptičku a nadhod sa musí opakovať. Ak bowler stratí loptičku počas nadhodu, je považovaná za dobrú iba ak smeruje dopredu od bowlera. Ak sa takáto loptička dostane pred strikera, a to hocikde na stranu, môže striker ísť smerom k loptičke a zahrať ju. Tím v poli sa jej dovtedy nesmie dotknúť pokým sa striker nerozhodne, čo s ňou urobí. Nadhod môže byť tiež prerušený, ak striker vystúpi zo svojho crease kvôli napr. prachu alebo hmyzu v očiach.

 

Hra v poli

Rozmiestnenie hráčov nie je presne stanovené. V crickete je niekoľko pomenovaných pozícií a kapitán tímu v poli používa kvôli taktike rôzne kombinácie. Taktiež existujú ďalšie slová na popísanie presnej polohy tejktorej pozície ,t.z., že káždá poloha hráča v poli môže byť presne popísaná.

Nasledujúci obrázok ukazuje jednotlivé pozície rozostavania na ihrisku.

Jediné obmedzenie týkajúce sa rozostavenia, keď je loptička hádzaná je to, že vo štvorci vzadu square leg nemôžu byť viac než dvaja hráči (toto pravidlo existuje z historických dôvodov - pozri záznam o Bodyline). Niekedy hráči v poli, ktorí sú blízko strikera môžu kvôli bezpečnosti používať prilby. Keď sa výstroj nepoužíva (či už je to prilba alebo niečo iné), obyčajne sa položí na zem za wicket keepera kde je najmenej pravdepodobné, že sa dostane do kontaktu s loptičkou. Ak by sa loptička predsa len dotkla tohto odloženého výstroja, potom sa pripočítajú pálkujúcemu tímu päť runs a je jedno, či loptička bola zahraná normálne alebo formou byes. Po dotyku je loptička považovaná za mŕtvu a nemôžu byť ďalej skórované runs a ani batsman nemôže byť run out. Ak má hráč v poli prilbu a striker odrazí loptičku priamo do nej, potom nemôže po odraze byť vyradený tak, že by bola loptička chytená vo vzduchu. Ak by sa však loptička odrazila od inej časti tela hráča v poli, môže byť vyradený, ak ju ten istý alebo iný hráč v poli chytí vo vzduchu skôr než sa loptička dotkne zeme.

 

Zranenia a stredania

V prípade zranenia môže náhradník striedať hociktorého z hráčov v poli. Náhradník môže hrať iba v poli - nemôže nadhadzovať, ani byť na pálke. Náhradník nemôže byť ani wicket-keeperom. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa musí vrátiť na ihrisko okamžite ak je schopný hry bez podstúpenia rôzneho rizika. Keď sa zraní hráč na pálke, môže odstúpiť a dokončiť svoju úlohu na konci innings, ale len v tom v prípade, ak nie je innings ešte ukončený. Ak je hráč zranený tak, že sa nestihne vrátiť do innings, jeho innings prepadne, a tým je innings celého tímu ukončený. Ak je batsman schopný hrať loptičku, ale nemôže behať, t.z. nemôže skórovať runs, môže to urobiť za neho ďalší hráč. Tento hráč však musí mať na sebe takú istú výstroj ako batsman. Zranený batsman zostáva za svojím crease počas celej hry, inak riskuje run out a vtedy nezáleží, či je jeho bežec dnu alebo mimo crease. Ak by sa zranil bowler počas overu a nemôže ho dokončiť, potom ďalší bowler musí odhádzať zostávajúce loptičky v tomto over, ale nemôže ísť hádzať hneď nasledujúci over. Hráč nemôže opustiť ihrisko pokým nie je jeho zranenie trvalé. Hráč, ktorý sa už raz rozhodol hrať, nemôže odstúpiť pre svoje zranenie, o ktorom už vedel pred zápasom, iba ak by sa mu toto zranenie rapídne zhoršilo.

 

Neprizdnivé poveternostné podmienky

Hra môže byť prerušená na základe voľného rozhodnutia rozhodcu pre dážď. Slabý dážď sa obyčajne toleruje, ale nie silnejší v dôsledku ktorého by sa poškodil pitch. Ak sú hráči už mimo ihriska, musia tam zostať, pokým dážď úplne neprestane. Počas dažďa je pitch zakrytý nepremokavým materiálom. Taktiež oblasť okolo tohto územia je prikrytá vrátane miest na rozbeh bowlerov. Za veterného počasia bails padajú zo stumps dole. Ak nastane tento problém, rozhodcovia rozhodnú hrať bez bails. V tomto prípade wicket nemusí byť porušený vytiahnutím stumps zo zeme, ale rozhodcovia musia zobrať na seba zodpovednosť a rozhodnúť, či bol alebo nebol wicket porušený.

 

Signály rozhodcov

Rozhodcovia pri rozhodovaní používajú tieto signály.

Out
Keď je batsman vyradený, rozhodca zdvihne jednu ruku nad hlavu a vztýči ukazovák.

Not out
Pre tento prípad neexistuje žiadny signál. Rozhodca buď kývne hlavou na znamenie "nie" alebo nesignalizuje vôbec nič.

Six(6 runs)
Rozdhodca zdvihne obe ruky nad hlavu.

Four(4 runs)
Rozhodca vystrie ruku horizontálne a máva ňou dopredu a dozadu v horizontálnom oblúku.

No ball
Signalizovaný upažením jednej ruky.

Wide
Signalizovaný upažením oboch rúk.

Bye
Runs skórované ako byes sú signalizované zdvihnutím jednej ruky nad hlavu s otvorenou dlaňou.

Leg bye
Signalizované zdvihnutím jednej nohy a poklepaním rukou na koleno.

Dead ball
Ak chce rozhodca upozorniť hráčov, že loptička je mŕtva, hýbe rukami pred bruchom tak, že sa križujú.

One short
Signalizovaná tak, že sa rozhodca dotkne koncom ruky ramena tej istej ruky

TV Replay(TV záznam)
Ak chce rozhodca využiť televízny záznam, potom oboma rukami kreslí vo vzduchu veľký štvorec tak, že začína hore a ruky spojí dole a opakuje to.

 

Dve formy Kriketu

Kriket sa hrá v dvoch formách. Prvá forma má ohraničené trvanie, kde je stanovený počet hodín hracieho času a tento čas zahŕňa dva innings pre každý tím. Druhá forma má limitovaný počet overs a každý tím má stanovený dohodnutý počet overs.

 

First Class kriket

Tieto zápasy sú veľmi prestížne a hrajú sa na profesionálnej úrovni. Najuznávanejšie zápasy sú tzv. Test zápasy (Test matches), ktoré sa hrajú medzi jednotlivými štátmi. Existujú tiež domáce (domestic) First Class zápasy a súťaže.
First class zápasy majú ohraničený čas trvania. Najprv popíšeme Test zápasy.
Test zápasy sa hrajú päť dní, každý deň 6 hodín. Každý deň je rozdelený do troch častí (sessions) po dvoch hodinách so 40 minútovou prestávkou medzi prvou a druhou časťou (lunch) a 20 minútovou prestávkou medzi druhou a treťou časťou (tea). Malé prestávky na pitie (drinks) sú každú hodinu, v prípade veľmi horúceho počasia aj častejšie Hra začína obyčajne o 11.00 hod miestneho času a končí o 18.00 hod, ale môže to byť i inak, ak slnko zapadá skôr. Koniec hry v tenktorý deň sa nazýva stumps. Test zápasy sa nikdy nehrajú za umelého osvetlenia. Každý tím má k dispozícii dva innings, pričom tímy sa striedajú. Každý innings sa končí, ak sú buď všetci batsmani vyradenít, alebo kapitán pálkujúceho tímu sa rozhodne sám ukončiť innings deklarovaním (declare). Ak sú všetky innings kompletné, vyhráva tím, ktorý skóroval viac runs. Výsledok môže byť i remíza (tie), ale toto je veľmi zriedkavé a vyskytlo sa to len 2x v histórii.
Ak na konci posledného dňa nie sú innings kompletné, potom je výsledok nerozhodný ( draw) bez ohľadu na to, kto momentálne má bližšie k víťazstvu. Pre toto je dôležitá i stratégia a taktika deklarovania, aby bolo dosť času na vyradenie súpera a dosiahnutie výhry.
Poradie innings sa strieda okrem prípadu, keď je vynútené tzv. nasledovanie (follow-on). Toto nastane vtedy, ak tím, ktorý pálkuje druhý v poradí skóruje o minimálne 200 runs menej než prvý tím. Potom môže kapitán prvého tímu požiadať druhý tím, aby pokračoval v pálkovaní (follow-on), t.z., že druhý tím začne pálkovať svoj druhý innings bezprostredne po svojom prvom a prvý tím nasleduje až potom.
Vždy keď nastane výmena innings, nastáva desaťminútová prestávka. Ak by nastal koniec innings v priebehu posledných 10 minút prvej alebo druhej časti, tak sa pokračuje bez tejto prestávky podľa rozvrhu. Ak nastane koniec innings v priebehu posledných 10 minút pred stumps, hra sa v ten deň ukončí predčasne.
Test zápasy sa hrajú s červenou loptičkou. Na začiatku každého innings sa používa nová loptička. Rovnaká loptička musí byť použitá v priebehu celého innings. Vymenená môže byť len v týchto prípadoch:
1. Kapitán tímu, ktorý nadhadzuje, sa môže rozhodnúť pre zmenu novej loptičky po 80 overs.
2. V prípade straty.
3. V prípade poškodenia, alebo keď prestáva byť guľatá.
V druhom a treťom prípade sa musí použiť predchádzajúca loptička, ktorá musí byť podobne opotrebovaná. Ak je loptička odpálená do hľadiska, divák, ktorý ju nájde, musí ju vrátiť, aby sa mohlo pokračovať v hre.
Za deň v Test zápase musí byť odhádzaných minimálne 90 overs. Ak nadhadzujúci tím neodhádže požadované minimum v určenom čase, hra sa predlžuje až do splnenia požadovaného množstva overs. Kedykoľvek sa innings ukončí, množstvo overs sa prepočíta bez ohľadu na množstvo overs odohraných počas dňa. Požadované minimum sa prepočíta tak, že množstvo zostávajúcich minút hry sa delí štyrmi a zaokrúhli sa. Posledný deň, hodinu pred koncom (stumps) prestáva tento vzorec platiť. Od tohto času sa odohrá ešte 15 overs. Aj keď sa ešte pred týmto časom odhádzali nejaké extra overs, musí sa minimálne tých 15 overs odhádzať po tomto čase. Všetky tieto prepočty sú robené kvôli času stratenému zlým počasím a vždy sa uvažuje s tým, že štyri minúty sú potrebné na jeden over. Ak sa deň ukončí predčasne pre zlé poveternostné podmienky, všetky kalkulácie sa znovu upravia na ďalší deň.

V prípade, že je veľmi zamračené, rozhodca môže rozhodnúť, či je dosť svetlo a či pálkar vidí loptičku bez problémov, a teda či sa môže v hre pokračovať alebo nie. V takomto prípade sa rozhodca spýta batsmana, či je svetlo postačujúce (offer the light) a ten sa môže rozhodnúť, či ostane na ihrisku, alebo ho opustí. Ak ostane a svetelné podmienky sú stále zlé, rozhodca sa opýta batsmana znovu. Ak sa batsman rozhodne opustiť ihrisko a podmienky sa zlepšia, potom rozhodca rozhodne o ďalšom pokračovaní v hre.
Ak hráč z poľa opustí hraciu plochu z nejakého dôvodu a znovu sa vráti v tom istom innings, nesmie potom nadhadzovať taký čas, aký bol mimo ihriska.
Test zápasy sa hrajú v sérii medzi dvoma oficiálnymi Test tímami. Test séria sa skladá zo skupiny zápasov od jedna do šesť a vždy sa odohrajú všetky, aj keby jeden s tímov už dosiahol potrebný počet víťazstiev na celkovú výhru v sérii. Najčastejšie sa hrajú Test série pozostávajúce z troch alebo piatich zápasov. Niektoré dvojice Test tímov súťažia o tradičné trofeje. Ak je takáto séria nerozhodná, obhajca si trofej ponecháva i naďalej.
First class zápasy tímov, ktoré nepatria medzi Test tímy (tzv. Non-Test) sa od Test zápasov odlišujú len v niekoľkých veciach. Takéto zápasy zvyčajne trvajú štyri a nie päť dní. V štvordňovom zápase je follow-on pri vedení minimálne o 150 runs. Prepočítavací vzorec na určenie minimálneho množstva overs je iný ako v Test zápasoch. Nie sú tu určené všeobecne štandardné pravidlá.
First class sa zvyčajne hrávajú dookola medzi domácimi tímami v národných súťažiach, ale niekedy aj medzi zahraničnými tímami, ktoré sú v tejktorej krajine na turné.

 

One-Day kriket

Jednodňový kriket je podstatne odlišný od First class kriketu. Hrá sa jeden deň. Smie sa používať červená i biela loptička a hra môže pokračovať aj za umelého osvetlenia.
Každý tím má len jeden innings a ten je obmedzený na maximálny počet overs. Zvyčajný počet overs je 50, 55, 60. Každý innings je ukončený skompletizovaním počtu overs bez ohľadu na to, koľko batsmanov bolo vyradených. Ak sú všetci desiati batsmani vyradení skôr, ako ubehol dohodnutý počet overs, innings je tým ukončený. Ak prvý tím ukončí innings takýmto spôsobom, druhý tím má aj napriek tomu k dispozícii plný počet overs. Čas na innings a prestávku nie je stanovený.
V zápase vyhráva ten tím, ktorý skóruje viac runs. Takisto môže skončiť zápas remízou (tie). Nerozhodný výsledok (draw) byť nemôže. Ak sa napr. pre dážď zápas nemôže dokončiť, zápas sa deklaruje ako bez výsledku (no result).
V každom innings, môže každý bowler hodiť maximálne jednu pätinu overs z celkového počtu overs. Buď sa hrá s jednou novou loptičkou, ktorá sa strieda na začiatku každého innings, alebo s dvoma novými loptičkami, ktoré sa striedajú v priebehu overs (toto sa často robí s bielymi loptičkami, lebo ich povrch sa rýchlejšie opotrebováva než pri červených loptičkách). Inak sa loptičky môžu meniť len v prípade straty alebo poškodenia, tak ako pri First class zápasoch.
V prípade prerušenia hry dažďom sa počet overs prepočíta a prispôsobí tak, aby bol rovnaký pre oba tímy.
Ak dážď preruší zápas v druhom innings, a tým aj znemožní odohranie rovnakého počtu overs, potom sa počet runs prvého tímu prispôsobí určitým vzorcom na kompenzáciu. Existuje viacero takýchto vzorcov, a preto vždy pred zápasom sa nejaký z nich stanoví. Taktiež sa stanoví presný počet overs, ktoré musia byť odohrané, aby bol výsledok uznaný a stretnutie sa neskončilo ako no-result. Jednodňové zápasy sa väčšinou hrajú medzi domácimi tímami v jednotlivých národných súťažiach, ale i na medzinárodnej úrovni medzi dvoma alebo viacerými mužstvami. Svetový šampionát (World Cup) v jednodňovom krikete sa hráva každé štyri roky.

 

Štýly bowlingu

Bowling rozdeľujeme do dvoch skupín: fast and spin (rýchlý a falšovaný nadhod). Fast bowler hádže loptičku najrýchlejšie ako môže za účelom vyaradenia súpera rýchlosťou. Ak sa loptička tiež točí vo vzduchu, alebo sa odrazí od zeme do strany (seams), pretože doskočila na šev, je obtiažne ju zahrať. Spin bowler má omnoho vláčnejší rozbeh a používa zápästie alebo prsty na pridanie dodatočnej energie pri nadhode. Loptička potom dostáva po odskoku falš a tiež je veľmi obtiažne ju zasiahnuť. Fast bowleri obyčajne nastupujú na hádzanie s novou loptičkou, zatiaľ čo spin bowleri, až keď je loptička opotrebovaná. Existuje tiež medium pace bowling (stredne rýchly nadhod), pri ktorom sa viac stavia na švih a dopad na šev než na rýchlosť.
Swing bowler drží loptičku tak, aby šev bol pod určitým uhlom, tak že vo vzduchu rotuje. Rotáciu spôsobuje rozdielny tlak, keďže jedna strana loptičky je vyleštená a druhá drsná. Ak swing bowler drží loptičku tak, že šev je vertikálne, potom loptička odskakuje po odraze na ľavú alebo pravú stranu.
Fast bowler môže tiež dať prst dolu na stranu loptičky, čím dá loptičke nepatrnú rotáciu. Toto taktiež spôsobí odraz loptičky na stranu. Takýto nadhod sa volá leg-cutter ak sa loptička odráža z leg side na off side pre pravorukého batsmana a off-cutter, ak odskakuje z off na leg side.
Spin bowler špecialista môže dať loptičke oveľa väčšiu rotáciu, než sú cutters fast bowlera.
Existujú dva typy spin bowlingu: off-spin a leg-spin.
Predstavte si, že držíte loptičku v pravej ruke a ste pripravený na hádzanie. Ak skrútite zápästie ruky v smere hodinových ručičiek, potom bude mať i takú rotáciu po odskoku a odskočí vpravo. To je obyčajne off -spin bowling (lebo pre pravorukého batsmana rotuje z off side na leg side). Off-spin nadhod sa tiež nazýva buď off-spinner alebo off-break. Off-spinner niekedy nedá loptičke takú silnú rotáciu, ale pridá rýchlosť a vtedy hovoríme, že ide o nadhod tzv. arm-ball.
A teraz si predstavte, že loptičku točíte proti smeru hodinových ručičiek tak, že sa otáča okolo malíčka. Toto dá loptičke opačnú rotáciu, a teda po odskoku odskočí vľavo. Toto je leg-spin bowling ( preto lebo pre pravorukého batsmana rotuje z leg na off side). Leg-spin nadhod sa tiež nazýva buď leg-spinner alebo leg-break.
Zaujímavé na leg-spin je že môžete natočiť zápästie v rôznych uhloch, a tak pri tom istom spôsobe bowlingu môžete produkovať rotáciu v rôznych smeroch. V dôsledku toho potom existujú tri ďalšie spôsoby bowlingu: tzv. top-spinner, wrong 'un nazývaný tiež googly a tretím je tzv. flipper.
Pravorukých spinnerov potomrozdeľujeme do dvoch tried:
1. off-spinner s jednoduchým off-spin a off-spinner s arm-ball nadhodom
2. leg-spinners s leg-spinner, top-spinner, wrong´un a s flipper nadhodom.
Leg-spinnerove loptičky sa zasahujú veľmi ťažko pre rôzne možnosti nadhodu, ale leg- spinnerov nie je vo svete veľa, pretože tento spôsob nadhodu je veľmi náročný.
Pre ľavorukých bowlerov existuje zase iný systém pomenovania.
Ľavoruký bowler používajúci tie isté akcie ako off-spinner sa nazýva orthodox spinner. Takýto bowleri sú viac-menej známi. Ľavoruký bowler používajúci tie isté akcie ako leg-spinner sa nazýva unorthodox spinner. A týchto je vo svete najmenej. Top spinner a flipper majú tie isté pomenovania pre pravorukých i ľavorukých bowlerov. A nakoniec ľavoruký wrong´un sa nazýva Chinaman.

Obr.5 - Grafická ukážka niektorých štýlovTypické rýchlosti pri nadhodoch:

Fast bowler:
130-140 km/h

Medium pace bowler:
100-130 km/h

Spin bowler:
70-90 km/h

Bowleri často využívajú stav povrchu pitch, ktorý je veľmi dôležitý pre priebeh hry a pred zápasom sa preto dôkladne skúma. Pretože ide o prírodný povrch, vyskytujú sa na ňom nerovnosti, rozdiely v tvrdosti a elasticite na jednotlivých miestach. Keď ide o viacdňový zápas, alebo niekedy aj počas jedného dňa, sa tieto podmienky menia a chyby povrchu sú čoraz väčšie, a je teda ťažšie pálkovať, čím ďalej hra pokročila. Spin bowleri. využívajú napr. rotáciu omnoho lepšie na starom povrchu ako na novopripravenom.

Nadhodené loptičky majú tiež svoje názvy

Bouncer
Hodená loptička je krátka, a teda odskakuje vysoko, obyčajne míňa batsmana vo výške jeho hrude.

Yorker
Hodená loptička odskakuje veľmi blízko batsmanovej crease. Je veľmi ťažkou skórovať z tejto loptičky a často sa stáva, že touto loptičkou bowler vyradí batsmana. Táto loptička sa hádže dosť ťažko a často vyústi do full toss.

 

Údery batsmana

Rozdielne údery, ktoré môže batsman zahrať, majú svoje názvy:

Block:
Defenzívny úder zahraný pálkou vertikálne v takom uhle, aby loptička dopadla na pitch čo najrýchlejšie a tesne pred batsmanom.

Drive:
Ofenzívny úder zahraný pálkou vertikálne dolným švihom. Takto odrazená loptička smeruje rýchlo pozdĺž ihriska dopredu od batsmana. Drive úder môže byť on drive, straight drive, off drive, alebo cover drive. Záleží to od jeho smeru.

Cut:
Úder hraný takmer horizontálne, ktorý nasmeruje loptičku niekde do oblúka medzi cover a gully.

Edge, alebo Glance:
Úder hraný pod takým uhlom, že ide vlastne iba o malú zmenu smeru loptičky falšom do slips oblasti.

Leg Glance:
Ide o podobný úder ako je Edge, ale je hraný za nohami a loptička smeruje do oblasti fine leg.

Pull:
Horizontálny úder pálkou , ktorý nasmeruje loptičku od batsmana do oblasti square leg.

Sweep:
Je to podobný úder ako Pull, ale je hraný tak, že koleno zadnej nohy je na zemi. Využíva sa vtedy, ak loptička odskakuje nízko.

Hook:
Je to podobný úder ako Pull , ale je hraný pri bounceri, t.j. keď loptička odskakuje vysoko. Batsman sa snaží zasiahnuť loptičku tak, aby letela vysoko vo vzduchu ponad oblasť square leg - dúfajúc skórovanie šiestich runs.

French Cut:
Je to vlastne pokus o Cut. Pri tomto údere je však loptička zasiahnutá dolným koncom pálky a smeruje do oblasti za square leg.

Reverse Sweep:
Ide vlastne o Sweep úder, ale opačnou stranou a loptička smeruje do point oblasti.

Veľa z týchto úderov môže byť nadvihnutých (lofted), aby sa loptička dostala ponad blízkeho hráča v poli ( alebo ponad boundary). Údery batsmanov môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: priame (straight bat) a priečne (cross bat). Straight bat údery sú hrané pálkou takmer vo vertikálnej polohe a sem patria údery ako block, drive and glance. Cross bat údery sú hrané pálkou takmer v horizontálnej polohe ako bejzbalové údery. Sem patria cut, pull, sweep a hook údery.


Následujúce výrazy nie sú štandardné a sú iba informatívne:
Hoik:
Divoký úder švihom za účelom zasiahnutia loptičky čo možno najsilnejšie, obyčajne hraný bez alebo len s malou kontrolou.

Agricultural Shot (sedliacky úder):
Hocaký úder hraný nezručne resp. neobratne

 

Zvláštne výrazy a názvy

Ak bowler dokončí over bez toho, aby súper skóroval runs potom hovoríme o "maiden".
Ak je batsman vyradený bez skórovania čo i len jedného run, hovoríme že je "out for a duck" (kačica). Pôvod tohto výrazu nie je úplne známy, ale údajne je to preto, lebo "0" na konte batsmana pripomína kačacie vajce. Batsman, ktorý je vyradený hneď prvou loptičkou, je tzv. "out for a golden duck" (zlatá kačica).
Runs skórované spolu dvoma batsmanmi sa nazývajú partnership (partnerstvo). Existuje desať partnerstiev (ten partnerships) v jednom innings označované v poradí od first-wicket partnership (prvowicketové) po tenth-wicket partnership (partnerstvo desiateho wicketu).
Tzv. nightwatchman (nočný strážnik) je batsman , ktorý prichádza na pálku mimo stanoveného poradia na konci dňa viacdňového zápasu, aby "ochránili" lepších batsmanov. Poradie, v akom idú batsmani na pálku, je takéto: najprv začínajú dvaja pálkari špecialisti,tzv. openers a za nimi nasledujú ostatní v poradí od najlepších po najhorších batsmanov. Hlavnou úlohou pre openers je hrať s novou loptičkou. Nová loptička je tvrdá a veľmi odskakuje a je považovaná za veľmi výhodnú pre fast bowlerov, ktorý ňou často môžu vyradiť súpera. Je preto veľmi ťažké hrať proti novej loptičke a je všeobecne náročné začínať. Je všeobecne známe, že pravdepodobnosť vyradiť nového batsmana je väčšia ako toho, ktorý je na pálke už dlhšie. Vo viacdňovom zápase sa stáva, že ku koncu dňa má tím vyradených len niekoľko batsmanov. Ak sa stane, že asi pol hodinu pred ukončením dňa je vyradený ďalší batsman, môže sa kapitán rozhodnúť poslať namiesto dobrého batsmana horšieho (nightwatchman). Dôvodom je to, aby tento batsman vydržal tých ostávajúcich pár minút, a tým zabránil, aby dobrý batsman začínal tento deň a nasledujúci opäť.
Ide vlastne o akýsi druh obety. Samozrejme je tu nebezpečenstvo, že tento nightwatchman môže byť vyradený tiež pred koncom dňa. Táto taktika sa používa, ak sa vyskytne príležitosť (cca každý 4. resp. 5. zápas), tak na 50%. Samozrejme, všetko závisí od rozhodnutia kapitána.
Tzv. sightscreen je veľká tabuľa umiestnená na boundary za bowlerom tak, že ju striker môže jasne vidieť. Používa sa na zlepšenie viditeľnosti loptičky pri nadhode. Táto tabuľa je biela ak sa hrá červenou loptičkou a čierna ak sa hrá bielou.
Tzv. rabbit (zajac) je hráč (väčšinou bowler-špecialista, ale niekedy aj wicket-keeper), ktorý je veľmi slabý batsman. A tzv. ferret je extrémne slabý batsman.

 

Štatistika a dobré výkony

V krikete sa zaznamenávajú do štatistiky tieto údaje.:

Batsman:
Počet skórovaných runs, čas strávený na pálke, počet loptičiek ktorým čelil, ako bol vyradený (a ktorým bowlerom a poprípade, kto loptičku chytil).

Bowler:
Počet overs, počet maidens, počet zobraných wickets, počet dosiahnutých runs pri jeho bowlingu.

Tím:
Extras, celkový počet runs, počet padnutých wickets, počet overs, celkový stav pri jednotlivých padnutých wickets.

Jednoduchá výsledková tabuľa vyzerá asi takto:
Australia - 1st Innings
M. Taylor          c. Richardson b. Snell         12
M. Slater            LBW. Donald                      57
D. Boon             b. de Villiers                         68
M. Waugh        not out                                184
A. Border          c. Rhodes b. Donald             0
S. Waugh          c. Snell b. de Villiers           34
I. Healy              c. Snell b. de Villiers             6
S. Warne            run out                                 35
M. Hughes        st. Richardson b. Cronje    10
C. McDermott   b. de Villiers                         41
G. McGrath        LBW. de Villiers                   9
Extras                                                               16
Total                   141 overs               10 for 472

Bowling - South Africa
                             O   M   R   W

A. Donald

40

5

106

2

F. de Villiers

37

7

85

5

R. Snell

32

3

126

1

C. Simons

15

0

82

0

H. Cronje

17

2

73

1


FOW: 1-25, 2-99, 3-164, 4-164, 5-225, 6-238, 7-315, 8-345, 9-446, 10-472

Vysvetlenie skratiek:

b

bowled + kým

M

maidens

c.

caught +kým

R

runs

st.

stumped +kým

W

wickets

O

overs

FOW

fall of wicket (kedy padali wicketySkóre tímu v Austrálii je obyčajne uvádzané ako počet wicketov za počet runs``(number of wickets) for (number of runs)''. V Anglicku, Novom Zélande a niektorých iných krajinách je to uvádzané ako počet runs za počet wicketov ``(number of runs) for (number of wickets)''. Čísla o bowlingu sú uvádzané v skrátenej forme napr:
Donald 40-5-106-2, de Villiers 37-7-85-5, a pod.

Za dobrý výkon sa považuje:
· Ak batsman skóruje 50, alebo 100, a násobok tohto.
· Partnership skórujúce 50, alebo 100, a násobok tohto.
· Ak bowler zoberie päť wicketov v jednom innings.
· Ak bowler zoberie desať wicketov v dvoch innings zápasu. (Toto je vynikajúci výkon a nevyskytuje sa často)
· Ak bowler dosiahne hattrick, t.z. tri wickety v troch po sebe nasledujúcich loptičkách (aj v rôznych overs). Toto je ešte zriedkavejšie.

Každý z týchto výkonov je obyčajne sprevádzaný potleskom divákov. Diváci tiež obyčajne aplaudujú pri každej z nasledujúcich príležitostí: ak bol zobratý wicket , skórované 4 alebo 6 runs, dobrý over od bowlera ( ak dostal batsmana pod tlak), dobrý zákrok hráča v poli, každé dosiahnutie 50 runs a pod.
Priemerný počet 3 runs za over vo first class zápase a 4 runs v jednodňovom (one-day) zápase sa považuje za dobrý. Samozrejme je to len relatívne a všetko závisí od podmienok a vývoja hry.
Vo First class zápase obyčajne kapitán rozhoduje o deklarovaní innings na základe zostávajúceho času a náskoku svojho tímu. Deklarovaním umožní súperovi hrať, aby ho mohol vyradiťť, keďže vie, že nemá dosť času na skórovanie počtu runs potrebného na víťazstvo.

Z hľadiska osobnej štatistiky jednotlivých hráčov počas kariéry sú najdôležitejšie tieto dva údaje:
Batting Average (priemer na pálke):
Celkový súčet skórovaných runs delený počtom vyradení. Čím vyšší priemer, tým lepší batsman.

Bowling Average (priemer bowlingu):
Celkový súčet runs skórovaných pri bowlerovom bowlingu delený počtom zobratých wicketov. Čím nižší priemer, tým lepší bowler.

Každý z týchto údajov sa eviduje zvlášť pre Test zápasy, zvlášť pre všeobecne First class zápasy a zvlášť pre jednodňové zápasy. Batting average nad 30 je veľmi dobrý, 40 je vynikajúci a nad 50 je legendárny. Za zmienku stojí štatistika austrálskeho batsmana Donalda Bradmana, ktorého priemer bol rekordných 99.94 a vôbec nemá obdoby. Pre bowlera je vynikajúci priemer pod 25.

 

Tímy hrajúce cricket

Medzinárodný kriketový výbor - International Cricket Council združuje kriketové krajiny celého sveta. Plnými členmi sú tí čo hrajú Test zápasy: Austrália, Anglicko, India, Nový Zéland, Pakistan, Južná Afrika, Srí Lanka, Západná India a Zimbabwe.
Západná India je spoločenstvo týchto karibských krajín: Barbados; Jamajka; Guyana; Trinidad a Tobago; Antigua a Barbada; St. Kitt's-Nevis; Dominica; St. Lucia; St. Vincent a Grenadines; Montserrat; Granada, Carriacou a Petite Martinique.
Asociované krajiny hrávajú o trofej ICC. Najlepšie tímy z tejto súťaže sa zúčastňujú aj na majstrovstvách sveta tzv. World Cup. Súčasnými členmi sú: Argentína (1974), Bangladéš (1977), Bermudy (1966), Kanada (1968), Dánsko (1966), Východná a Centrálna Afrika (1966), Fidži (1965), Gibraltár (1969), Hongkong (1969), Írsko (1993), Izrael (1974), Taliansko (1995), Keňa (1981), Malajzia (1967), Namíbia (1992), Holandsko (1966), Papua-Nová Guinea (1973), Škótsko (1994), Singapúr (1974), Spojené Arabské Emiráty (1990), U.S.A. (1965), západná Afrika (1976).
Pričlenení členovia sú: Rakúsko (1992), Bahamy (1987), Belgicko (1991), Brunej (1992), Francúzsko (1987), Nemecko (1991), Grécko (1995), Japonsko (1989), Nepál (1988), Španielsko (1992), Švajčiarsko (1985), Thajsko (1995), Vanatu (1995).
(V zátvorkách sú uvedené roky kedy boli jednotlivé krajiny prijaté.)
Najznámejší a najslávnejší kriketový Test zápas sa nazýva The Ashes a hrá sa každé dva roky medzi Austráliou a Anglickom. Trofej The Ashes je malá urnička obsahujúca "popol anglického kriketu" (v skutočnosti je to popol z bails), ktorý zostal po zápase v roku 1882, keď Austrália porazila Anglicko prvýkrát. Trofej The Ashes je navždy uložená v chráme svetového cricketu v Londýne na štadióne Lord´s Cricket Ground.
Najmenej slávna kriketová udalosť bolo anglické turné v Austrálii v roku 1932-33, tzv. the Bodyline tour. Anglický tím využíval novú taktiku na vyradenie súpera tak , že hádzal loptičky priamo na telo strikera a umiestnil mnoho hráčov v poli do oblasti dozadu od square leg v blízkosti strikera. Keď sa striker bránil zásahu loptičkou, často bol aj vyautovaný tak, že sa pálkou dotkol loptičky a bol chytený súperom za sebou. Angličania nazvali túto taktiku ``Leg Theory'', ale nahnevaný Austrálčania ju premenovali na ``Bodyline''.
Niekoľko austrálskych batsmanov sa kvôli tejto taktike zranilo, a to dosť vážne. Táto anglická taktika dokonca spôsobila diplomatický spor medzi týmito dvoma krajinami a po ukončení tohto turné bolo vydané pravidlo proti nebezpečnému bowlingu a nariadenie o tom, že vzadu v oblasti square leg nemôžu byť viac ako dvaja hráči v poli.

 

Vysvetlivky

Keďže kriket je v našej krajine nový šport, niektoré výrazy nemajú svoj ekvivalent v našom jazyku resp. majú, ale nevystihujú dôkladne danú akciu. Bude teda lepšie prebrať tieto výrazy z anglického jazyka a používať ich v takejto forme. Tu je pár vybraných výrazov, ktorých sa to týka.

 

bail

priečny kolík ako časť wicketu

bat

kriketová pálka, udierať

batsman

pálkar

boundary

hranica, postranná čiara, úder až za postrannú čiaru

bowl

nadhadzovať, hádzať loptičku na pálkara, nie však klasicky!

bowler

nadhadzovač

crease

čiara určujúca územie pálkara alebo nadhadzovača

delivery

nadhod,hod

innings

smena, doba počas ktorej je mužstvo na pálke

over

smena, séria šiestich nadhodov

pitch

časť ihriska medzi wickets (obr.2)

run

beh, prebeh, behať

stump

kôl, tyčka ako časť wicketu, prerušenie hry

toss

los (hodenie mince)

wicket

drevená konštrukcia zložená zo stumps a bails (obr. 1), alebo iné pomenovanie pre pitch

out

vyradený

not out

nevyradený